13. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ ÖDÜLLERİ (2021)

SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
RATLARDA L-ASPARAGINAZ İLE DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KARACİĞER VE PANKREATİK HASAR ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN'İN ETKİSİ Gözde Nur Yurttaş, Zeynep Canan Özdemir, Cihan Tanrıkut, Ezgi Kar, Zeynep Küskü Kiraz, Özkan Alataş, Dilek Burukoğlu Dönmez, Özcan Bör
GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI FARE MODELİNDE ALANTOLAKTON’NUN İMMUNOMODULATOR ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Gül Pelin Odabaş, Kübra Aslan, Pınar Alisan Suna, Perihan Kader Kendirli , Şerife Erdem, Mustafa Çakır, Alper Alper Özcan, Ebru Ebru Yılmaz, Musa Karakukcü, Hamiyet dönmez Altuntaş, Arzu Yay, Ahmet Eken, Ekrem Ünal
SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
PEDİATRİK COVID-19 HASTALIĞINDA TAM RESEPTÖRLERİ, PROTEİN S, GAS6 İLE HMGB1 DÜZEYLERİNİN KLİNİK, LABORATUVAR BULGULARI VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Nihan Şık, Murat Duman, Tuncay Küme, Durgül Yılmaz, Hale Ören
MPO EKSİKLİĞİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Özlem Arman Bilir, Namık Yaşar Özbek
SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
FAMİLYAL HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HİSTİYOSİTOZ ALT ÇALIŞMA GRUBU ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMASI Ali Fettah, Selin Aytaç, Deniz Yılmaz Karapınar, Dilek Kaçar, Fatma Gümrük, Nihal Karadaş, Elif Güler Kazancı, Canan Albayrak, Hüseyin Tokgöz, Süheyla Ocak, Funda Tayfun Küpesiz, Barış Malbora, Ersin Töret, Serdar Nepesov, Neşe Yaralı, Ayşenur Bahadır, Deniz Tuğcu, Duygu Uçkan Çetinkaya, Şebnem Önen Göktepe, Can Acıpayam, Rana Yılmaz, Özlem Tüfekçi, Ayşen Türedi Yıldırım, Hülya Uzel, Vedat Uygun, Ümran Çalışkan, Davut Albayrak, Hilmi Apak, Alphan Küpesiz, Özcan Bör, Bülent Zülfikar, Tiraje Celkan, Erol Erduran, Ömer Devecioğlu, Namık Yaşar Özbek
KALITSAL ANTİTROMBİN EKSİKLİĞİ: ULUSAL VERİLERİMİZ Ayşegül Ünüvar, Nazan Sarper, Uğur Demirsoy, Nilgün Eroğlu, İbrahim Eker, Zühre Kaya, Deniz Aslan, Namık Özbek, Neşe Yaralı, Nihal Özdemir Karadaş, Kaan Kavakli, Aylin Canbolat, Tiraje Celkan, Melike Evim, Serap Karaman, Hale Ören
POSTER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN ÇOCUKLARDA KEMOTERAPİYE BAĞLI ORAL MUKOZİTİN ÖNLENMESİNDE ÜÇ FARKLI AĞIZ HİJYENİ REJİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Utku Aygüneş, Barbaros Şahin Karagün, Hatice İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen
POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ İLE Β-TALASEMİ TAŞIYICILIĞI AYRIMINDA ERİTROSİT İNDEKSLERİNİN ROLÜ Emel Uzunoğlu, Ebru Yılmaz Keskin
POSTER ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
MEDİASTİNAL KİTLE SAPTANAN ALL OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yeter Düzenli Kar, Nilgün Eroğlu, Çiğdem Özdemir, İbrahim Eker
AKUT LENFOBLASTIK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA İSKELET BULGULARI Eda Şahin İzci, Canan Albayrak
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
KANSERLİ ÇOCUKLARDA TÜRKİYE' DE İLK DALGA SONRASI COVİD -19 ENFEKSIYONU: TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ (TPOG) VE TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ (TPHD) ÇALIŞMASI R. Kebudi, N. Kurucu, D. Tugcu, N. Eker, D. İnce, G. Tokuç, R.E. Çeçen, B. Sevinir, Ö. Vural, M. Erdem, T. Demirdag, A. Koç, B. Kara, H. Uzel, D. Tuncel, Ç. Çıtak, İ. Kartal, C. Canpolat, A. Özgüven, M. Elli, C. Acıpayam, E. Töret, Z. Karakaş, D Köse, E. Türkkan, Ü. Koçak, Ö. Tüfekçi, S. Bay Buyukkapu, M. Orhan, C. Albayrak, D. Albayrak, H. Şen, Z. Bıçakçı, N. Özbek, A. Somer, A. Kara
HEMATOLOJİK BULGULARLA BAŞVURAN VE İMMÜN YETMEZLİK TANISI ALAN OLGULAR Esra Pekpak Şahinoğlu, Sinan Akbayram
ERİTROSİTER SERİNİN PERİFERİK YAYMA NUMUNELERİNDEN YAPAY ZEKA YARDIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: MULTİDİSİPLİNER BİR ÇALIŞMA Elif Habibe Aktekin, Mert Burkay Çöteli

13. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi © 2021