Konular

  • Lösemiler
  • Kemik iliği nakli
  • Hemostaz ve tromboz
  • Hemoglobinopatiler
  • Kemik iliği yetmezlikleri
  • Aplastik anemiler
  • Nutrisyonel anemiler
  • Kan bankacılığı
  • Aferez
  • Hemolitik Anemiler

13. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi © 2021