Bilimsel Program

Poster Bildiri Programı (PDF) için tıklayınız..
Sözel Bildiri Programı (PDF) için tıklayınız..
Bilimsel Program PDF için tıklayınız..
14 Ekim 2021, Perşembe
A Salonu
08.00-14.00 Kayıt, otele giriş
14.00-15.00 Açılış, emeklilik kutlamaları, anma konuşmaları
Oturum Başkanları: Namık Yaşar Özbek, Özcan Bör
15.00-15.40 KONFERANS 1
Oturum Başkanları: Sema Anak, Lale Olcay

Pediatrik hematolojide olguların önemi
Tiraje Celkan
15.40-16.00 Kahve Arası
16.00-17.00
UYDU SEMPOZYUMU 1 - SANTA FARMA
Oturum Başkanı: Zeynep Karakaş

Tedavi demirden ağır olmasın
Göksel Leblebisatan
17.00-18.00


17.00-17.20


17.20-17.50


17.50-18.00
PANEL 1 - HLH OTURUMU
Oturum Başkanları: Ömer Devecioğlu, Erol Erduran

HLH olgu ve makale sunumu
Tekin Aksu

HLH olgularından neler öğrendim?
Selin Aytaç Eyüpoğlu

Tartışma
20.00 Akşam Yemeği
15 Ekim 2021, Cuma
A Salonu
LÖSEMİ TEDAVİSİ VE İZLEMİ
08.00-09.00
KAHVALTILI OTURUM
UYDU SEMPOZYUMU 2 - PFIZER


FIX farmakokinetiği ve bireyselleştirilmiş tedavinin önemi
Can Balkan
Kaan Kavaklı
09.00-10.30


09.00-09.20


09.20-09.50


09.50-10.20


10.20-10.30
PANEL 2 - LÖSEMİDE HEDEF TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Hilmi Apak, Suar Çakı Kılıç

Olgu ve makale sunumu
Dilek Kaçar

ALL’ de hedef tedaviler
Cengiz Bayram

AML’ de hedef tedaviler
Yeşim Oymak

Tartışma
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.0011.00-11.3011.30-12.00

UYDU SEMPOZYUMU 3 - TAKEDA
Hemofiliye Bütünsel Bir Bakış
Oturum Başkanı: Murat Söker

"Yaşam deneyimdir"
aPCC etkililik, güvenlilik
Funda Küpesiz

"Yaşam Güvenmektir"
İnhibitörlü Hasta ve Kompartman Sendromu Deneyimi
Dilek Gökçebay
12.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.00


14.00-14.20


14.20-14.50


14.50-15.00
PANEL 3 - LÖSEMİ TEDAVİSİNDE ERKEN YAN ETKİLER
Oturum Başkanları: Gülyüz Öztürk, Ali Ayçiçek

Erken yan etki olgu ve makale sunumu
Ersin Töret

Lösemide erken yan etkiler ve yönetimi
Ayşenur Bahadır

Tartışma
15.00-16.00
UYDU SEMPOZYUMU 4 - NOBEL
Talasemi Tedavisinde DFX FKT (Film Kaplı Tablet) vs. SDT (Suda Dağılabilen Tablet)
Yeşim Aydınok
Alphan Küpesiz
16.00-16.30 Kahve Arası
16.30-17.30
UYDU SEMPOZYUMU 5 - SANOFI
Semptomdan teşhise: Gaucher Hastalığı
Fatma Tuba Eminoğlu
Hale Ören

17.30-18.30


17.30-17.50


17.50-18.20


18.20-18.30
PANEL 4 - LÖSEMİ TEDAVİSİNDE GEÇ YAN ETKİLER
Oturum Başkanları: Akif Yeşilipek, Canan Albayrak

Geç yan etki olgu ve makale sunumu
Neslihan Karakurt

Lösemide geç yan etkiler ve yönetimi
Melike Sezgin Evim

Tartışma
18.30-19.30 Akşam Yemeği
  A Salonu B Salonu C Salonu D Salonu
19.30-21.30 SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU 1

Oturum Başkanları:
Birol Baytan,
Yusuf Ziya Aral
SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU 2

Oturum Başkanları:
Fatih Mehmet Azık,
Elif Güler Kazancı
SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU 3

Oturum Başkanları:
Nevin Yalman,
Çetin Timur
    Poster bildiriler plazma başında E-Poster olarak sunulacaktır.
19.30-21.30 POSTER BİLDİRİ
OTURUMU 1

Oturum Başkanları:
Orhan Gürsel,
Emine Türkkan
POSTER BİLDİRİ
OTURUMU 2

Oturum Başkanları:
Arzu Akyay,
Didem Atay
POSTER BİLDİRİ
OTURUMU 3

Oturum Başkanları:
Hüseyin Tokgöz,
Arzu Akçay
21:00-21:30 KONFERANS 2
REZ-BFM Tedavi Protokolü
Volkan Hazar
     
16 Ekim 2021, Cumartesi
A Salonu
YENİDOĞANDA HEMATOLOJİK SORUNLAR
08.00-09.00
KAHVALTILI OTURUM
UYDU SEMPOZYUMU 6 - CHIESI

Oturum Başkanı: Zeynep Karakaş

Talasemi majörde kardiyak parametrelerin takibi
John Malcolm Walker
09.00-10.30


09.00-09.20


09.20-09.50


09.50-10.20


10.20-10.30
PANEL 5 - YENİDOĞANDA HEMOSTAZ: EPİDEMİYOLOJİ, TANI, TEDAVİ
Oturum Başkanları: Nazan Sarper, Bülent Antmen

Hemostaz olgu ve makale sunumu
Başak Koç

Trombositopeni
Turan Bayhan

Purpura fulminans: Nedenler ve tedavi
Ebru Yılmaz Keskin

Tartışma
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00
UYDU SEMPOZYUMU 7 - NOVO NORDISK
Oturum Başkanı: Ayşegül Ünüvar

Hemofili A' da özgürlüğe davet
Sonata Saulyte Trakymiene
İlgen Şaşmaz
12.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.00


14.00-14.20


14.20-14.50


14.50-15.00
PANEL 6 - YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON
Oturum Başkanları: Musa Karakükcü, Sinan Akbayram

Transfüzyon olgu ve makale sunumu
İbrahim Eker

Yenidoğanda transfüzyon nasıl yapılmalı?
Ayşe Bozkurt Turhan

Tartışma
15.00-16.00
UYDU SEMPOZYUMU 8 - ARİS
Oturum Başkanı: Ali Bülent Antmen

Deferasiroks FKT: Talasemi Hastalarında Tedavi Sonuçlarının ve Uyumun Optimizasyonu
Ali Taher
16.00-16.30 Kahve Arası
16.30-17.30


16.30-16.50


16.50-17.20


17.20-17.30
PANEL 7 - YENİDOĞANDA ANEMİ
Oturum Başkanları: Betül Orhaner, Yasemin Altuner Torun

Yenidoğanda anemi olgu ve makale sunumu
Yılmaz Ay

Yenidoğanda anemi
Selma Ünal

Tartışma
18.00 Genel kurul ve seçim
19.30-21.30 Akşam Yemeği
17 Ekim 2021, Pazar
A Salonu
COVID VE PEDİATRİK HEMATOLOJİ
07:30-08:00 Akılcı ilaç kullanımı oturumu
Tuğçe Tural Kara
08.00-09.00
KAHVALTILI OTURUM
UYDU SEMPOZYUMU 9 - NEUTEC


Oturum Başkanı:
Barış Malbora

Pediyatrik hematoloji hastalarında fungal enfeksiyonlar ve yeni yaklaşımlar
İkbal Ok
09.00-10.00


09.00-09.20


09.20-09.50


09.50-10.00
PANEL 8 - COVID-19 OTURUMU
Oturum Başkanları: Bülent Zülfikar, Şebnem Yılmaz

COVID-19 olgu ve makale sunumu
Hülya Uzel

COVID-19 hematolojik bulguları
Burcu Belen

Tartışma
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-11.30


10.30-10.50


10.50-11.20


11.20-11.30
PANEL 9 - MIS-C OTURUMU
Oturum Başkanları: Ahmet Koç, Zühre Kaya

MIS-C olgu ve makale sunumu
Defne Ay Tuncel

MIS-C hematolojik bulguları
Kamuran Karaman

Tartışma
11.30-12.00 Kapanış , dilek ve temenniler

13. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi © 2021